Едукативно - креативна радионица поводом обележавања            

                                

                                                                               Међународног дана музеја

                                                                    IMG dc8d5c970cddca42be4d054ef6831dd2 V

 

 

                           

 

    

Време: 18.05.2022.год., од 10.00 до 11.00 часова

Место: МНУ „Илијанум“

Организатор: в.д. директора Музеја Маријa Покрајац и кустос Радован Сремац.

Реализатори: ученици од 5. до 8. разреда наше школе, чланови едукативно-креативних радионица

у сарадњи са ученицима Гимназије, које је организовала професор грађанског васпитања Ивана Нонковић,

која је уједно и родитељ наше ученице и ученици Техничке школе у пратњи педагога Јоване Бутраковић,

наставнице Ружица Н.Ненадовић и Светлана Танацковић, уз присуство директора школе Горана Чекеринца

Повод: Међународни дан музеја

Активност: "Музеј у кутији" је радионица на којој су коришћени еколошки мате- ријали у изради малих

репродукција (слика Илије Башичевића Босиља) и кутије од картона која се користила као замишљени

простор музеја. Задатак је био да ученици сами осмисле поставку и организују музејски простор. Мале

репродукције од картона, лепили су на замишљене зидове (странице картонске кутије) и на тај начин

осмислили поставку "Музеј у кутији". На крају, ученици су на папиру, фломастерима цртали замишљене

кустосе, исецали и постављали у простор музеја који су осмислили.

Након радионице, макету осмишљеног музејског простора доносимо у школу ка-

ко би осталим ученицима презентовали наш заједнички рад и улепшали простор школе.

Циљ нам је био неговање сарадње са институцијама културе и уметности, укљу-    

укључивање наших ученика у културна и јавна збивања, која су примерена могућностима ученика и

њиховим интересовањима, презентација рада школе.

                                                             Светлана Танацковић,

                                                         дипл.дефектолог соматопед