• Школа има дугу традицију.
  • Опремљени смо и прилагођени наставним средствима и асистивном технологијом.
  • Имамо стручни кадар који прати трендове у области образовања деце са сметњама у развоју.
  • Деци се пружа квалитетно образовање.
  • Према потребама ученика и деце организујемо индивидуалне терапеутске програме                                                                                              (логопедски третман, психомоторну реедукацију и корективно – превентивне вежбе и игре).
  • Ученици имају ваннаставне активности, секције и радионице у којима развијају своје креативне вештине.
  • Сарађујемо са угледним установама на нивоу локалне заједнице и шире.