ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА У НАШОЈ ШКОЛИ- УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ХЕМИЈЕ И ДОМАЋИНСТВА

                 

                                                 IMG df6c4ba473b445263f9683012fca0b12 V

 

 

                   Дана 31.3.2023. године у нашој школи одржан је угледни час из наставних предмета хемија и домаћинство.

                   Час је реализован у комбинованом одељењу седмог и осмог разреда.

                   Наставна јединица под називом: Пројекат- прављење сапуна у учионици је имала за циљ да се ученици седмог и

                   осмог разреда кроз практичан рад подсете кључних појмова из хемије и домаћинства – (7.разред-материја, супстанца,

                   физичка и хемијска својства и промене супстанци и својства смеша, значај одржавања хигијене;

                   8.разред – сапонификација-масти и базе, биолошки важна једињења, козметичка средства и хигијена).

                   Овакав вид наставе на најбољи начин повезује и обнавља знања из више наставних предмета, хоризонтално,

                   вертикално и концентрично, поштујући све постулате дефектолошког и педагошког рада са ученицима.

                   Корелација је остварена са наставним предметима:

                    биологија- наставна тема-транспорт супстанци

                    историја- наставна тема- старе цивилизације и њихове тековине

                   здравствено васпитање- наставна тема- значај одржавања хигијене тела и простора

                   географија- лака хемијска индустрија у Србији

                  ликовна култура- наставна тема- основне и изведене боје

                   психомоторна реедукација- наставна тема- реедукација тактилне и олфакторне перцепције

                 Час су реализовале предметни наставник Ружица Настасић Ненадовић, дипломирани дефектолог и наставник психомоторне

                 реедукације, Светлана Танацковић, дипломирани дефектолог.

                 Поред ученика 7. и 8. разреда, часу су присуствовали и ученици 5. разреда са наставницом Сањом Павић,

                  ради упознавања са чаробним светом хемије који их очекује већ у наставку образовања.

                  Све фазе реализације часа пратио је директор школе, г-дин Горан Чекеринац.

                  Напомена:

                 Једно од наставних средстава које је коришћено за реализацију часа ''SoapfactorySet'' је набављено захваљујући

                  ваучер-донацији компаније Victoria-Oilд.о.о. из Шида, те им се овим путем захваљујемо.