Интегрисани часови интерактивне и пројектне наставе под називом:

                                                                    Рељеф земљиштa

 

Пројекат Глина- групни рад- Рељеф земљиштa израда дидактичког средства

Ученици од 5 до 8. разреда наше школе у оквиру пројектне наставе са наставницама Сањом Павић

Светланом Танацковић и Ружицом Н Ненадовић обрадили су тему Рељеф земљишта, у

корелацији са предметима географија, српски језик, ликовна култура, биологија, индивидуални часови

психомоторних вежби.

Пројекат је реализован у периоду од 26.о2. до 06.03.2024. године.

Приликом израде ученици су користили разне технике, материјале и начине како би сликовито и

живописно приказали рељеф не само свог окружења него и у страним земљама и континентима.

Први часови су били посвећени планирању и припреми потребног материјала и прибора за рад.

Кренули смо од набавке подлоге за рељеф - плоча од иверице коју нам је обезбедио наш домар

чика Горан. Од материјала смо припремили глину, дрвене штапиће, креп папир, темпере, папир и

фломастере. Одабрали смо технике: вајање, увртање и обликовање креп папиром, бојање

темперама и лепо писање за исписивање назива делова рељефа.

На припремљеној подлози испланирали смо оријентациони распоред делова рељефа. Креће

израда, тј. моделовање рељефа од глине. Уз помоћ одређених алатки (маказице, пластични ножићи

и лопатице из сета за моделовање теста, пластелина и глине) дорађивали смо задебљане контуре,

удубљења, таласе, рецкали гране палми и четинара...) на одређеним површинама.Већину дрвцади,

како листопадних, тако и четинарских израдили смо од глине. На пар листопадних дрваца гране

крошње смо израдили од увртаног креп папира. Уследио је одабир боја и бојање рељефа

темперама. Водили смо рачуна да користимо што природније боје, да их мешамо, како би низија,

котлине, планине, брда, водене површине, као и биљни свет што веродостојније дочарали.

Коначно, на картицама смо фломастерима исписали називе делова рељефа и поставили их уз сваки

од њих. Картице нисмо фиксирали како би их више пута могли поново постављати на

одговарајуће место као провера усвојеног знања.

По завршетку, макета рељефа постављена је у ходнику, крај самог улаза у нашу школу, како би

сваког дана била подсетник академских знања али и усвојених ученичких практично-животних

вештина.

У процесу прављења учили смо и обновили о узвишењима: планинама, брдима, брежуљцима;о

удубљењима: котлинама, клисурама, долинама; о низијама, о водама: планинским и равничарским

рекама, потоцима, језерима, морима. Причали смо о биљном и животињском свету који је

карактеристичан за одређене делове рељефа.

Обједињавањем знања и вештина из наведених предмета учили смо ново, обновили научено

градиво, богатили речник и вештину писања, унапредили креативност, развијали осећај за

организацију простора и обликовање, вежбали фину манипулативну спретност. Такође допринели

смо когнитивном развоју а ту не можемо изоставити пажњу и концентрацију која се оваквим

радом увежбава и негује а то је веома битно данас кад је све више оних чија је пажња веома слаба.

Ученици су радове радили на индивидуалним часовима и у групи у одељењима у којима смо

неговали кооперативност и помагање. На индивидуалним часовима прикључиле су се и две

ученице 4. разреда Илијана Стевић (израдила је листопадно дрвце) и Драгица Николић (израдила

два дрвцета палме) значај њиховог учешћа је упознавање са будућим предметима након преласка у

5. разред наредне школске године.

Оно што је најбитније је задовољс тво ученика крајњим продуктом заједничког рада.

Све може да буде фино, лепо и лако.

Светлана Танацковић

дипл. дефектолог соматопед