ЕКОЛОШКИ ПРОЈЕКАТ

zemlja              „ОСМЕХ ЗА ДОБРО ДЕЛО“

           РЕЦИКЛАЖА

                   ИЗРАДА КУТИЈЕ ЗА ПЛАСТИЧНЕ ЧЕПОВЕ

 

 

 

 

УВОД

-РЕЦИКЛАЖА-

Рециклажа је процес одвајања материјала из отпада и његово поновно коришћење. Процес укључује сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа из искоришћених ствари и материјала. Важно је издвојити отпад према врсти јер се многе отпадне материје могу поново искористити ако су одвојено сакупљене. Све што може поново да се искористи а не да се баци је рециклирање.

-НА КОЈИ НАЧИН РЕЦИКЛАЖА УТИЧЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-

            1. Рециклажом се чувају природни ресурси (вода, минерали, нафта, шума)

            2. Рециклажом штитимо природна станишта животиња и биљака

            3. Рециклирањем смањујемо загађеност воде

            4. Рециклажа штеди енергију

            5. Рециклажа смањује емисију CO2

            6. Помаже стабилизовању климатских промена

            7. Рециклажа смањује количину смећа на депонијама

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Наш допринос рециклажи и заштити животне средине; едукација ученика о заштити животне средине;

                               развијање еколошке свести код ученика.

УЧЕСНИЦИ: Ученици од 3-8 разреда, наставнице Снежана Чикарић, Сандра Еделински и Ивана Вејновић, професор електротехничке групе предмета Небојша Чикарић и ученици Техничке школе „ Никола Тесла“ Шид.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Школска 2021-2022. година.

ПЛАНИРАЊЕ

Пројекат се састоји од седам етапа:

            1. Радионица Чувара природе 5. и 6. разред

            2. Радионица Чувара природе 3.,5. и 6. разред

            3. Радионица Грађанско васпитање 5-8.разреда

            4.Техничка радионица

            5. Електро радионица

            6. Постављање и демонстрација пројекта- крајњег производа

            7. Евалуација.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – РАДИОНИЦА

ЦИЉ: Едукација ученика о рециклажи и упознавање са новим појмовима везаним за рециклажу.

ИСХОД: У току ове радионице утврдили смо шта ученици знају о рециклажи, шта ћемо ново научити.

Учесници радионице су ученици нижих и виших разреда. Током радионице заједно смо проналазили податке о рециклажи путем интернета. Укључили смо ученике нижих и виших разреда у циљу подстицања вршњачког учења.

 

 

 

gs  
   

 

ТЕХНИЧКА РАДИОНИЦА

Ова радионица је реализована кроз више часова Технике и технологије. Учествовали су ученици од петог до осмог разреда. У оквиру ове радионице наш задатак је био да припремимо кутију за пластичне чепове. Ученици су бојали кутију белом бојом како би је припремили за украшавање декупаж техником.

 

ivana sneza
   

 

 

Током ове радионице ученици су били веома заинтересовани за рад, а притом су потврдили научене вештине.

                                                                                            ЧУВАРИ ПРИРОДЕ-РАДИОНИЦА

 

Ова радионица је реализована на часовима Чувара природе. Учесници су ученици петог и шестог разреда. Задатак ове радионице је упознавање са начином разврставања отпада по боји. Израђивали смо мини контејнере за разврставање отпада, мозаик техником. Циљ радионице је упознавање и стицање знања о рециклажи, начину и значају разврставања отпада, формирање позитивних модела понашања, побољшање манипулативне спретности и утврђивање способности класификације.

 

 

 

363718CC ED0C 4055 B2D0 2919ECAC2DD8 (1) 5983DC33 2B97 4F6B 92DC E24EAE5DD832
   

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-РАДИОНИЦА

Радионица је реализована на часовима Грађанског васпитања, са ученицима од петог до осмог разреда. Циљ радионице је усвајање позитивних модела понашања према себи, другима и природи. Задатак је усвајање и примена знања како својим понашањем чувамо околину. Током ове радионице проналазили смо и читали занимљиве текстове, гледали кратке филмове о томе како човек својим понашањем може да утиче на своју околину.

 

 

 

 

 

 

 

F3888FD4 62FD 4E74 B86A 7939A1213D7D 84D24D67 29CA 46F1 99BE 44FF42CE16EA (1)

 

ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦА

Задатак ученика ТШ“ Никола Тесла“ је био да направе уређај који ће бити уграђен у кутију за чепове. Начин функционисања и изглед уређаја су осмислили и реализовали ученици тећег разреда смера Елетротехничар рачунара на часовима вежби из предмета Микроконтролери и Микрорачунари. Принцип рада се базира на сензору покрета који детектује сваки чеп убачен у кутију, затим ту информацију прослеђује до остатка електронике који укључује лед траку у облику смајлија.

 

 

 

 

129EDAAD F91C 4063 9ECC 9B92E3E85DC1  
   

 

ПОСТАВЉАЊЕ И ДЕМОНСТРАЦИЈА ПРОЈЕКТА

 

 

0E811D53 9C35 487A 8436 B1FB70F42433B66CB851 AD53 4B66 B925 4C928C478F7A  
   

 

 

 

0FE9592E 279C 40B1 B60C C302ABD9A67F 3AE1FCDA 2B50 4FEE 9121 3BFBA0FF1477
   

 

 

 

F6994222 18E8 4FC8 8CF9 4AEB5C0C2F7F

 

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Показатељи успешности пројекта:

-Оствареност исхода пројекта

-Мотивисаност ученика за учешће у пројекту

-Резултати вредновања

У пријатној атмосфери дружили смо се током другог полугодишта на часовима Технике и технологије, Чувара природе и Грађанског васпитања. На дружење и учење смо позвали другаре нижих разреда и на тај начин реализовали вршњачко учење. Овај пројекат је почео много раније, међутим због епидемије Ковида нисмо били у могућности да га тада реализујемо до краја. На крају другог полугодишта ове школске године пројекат је успешно реализован. Наша кутија у коју одлажемо пластичне чепове пружа нам осмех сваки пут када учинимо ово добро дело.

Исходи:

-Ученици знају добробити рециклаже

-Препознају контејнере за рециклажу по боји

-Познају и разликују различите врсте материјала

-Познају начин разврставања отпада по врсти материјала ( стакло, пластика, папир, метал )

-Кроз различите садржаје ученици су прошили постојећа знања и побољшали су способности и вештине за проналажење информација.