20190402 115900               

                   ПЛАН РАДА ЂАЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ  2018.- 2019.

            

 

 

 

 

 

 

  

         

          СЕПТЕМБАР:

           1. седница – конституисање

                             - избор руководства

                             -упознавање чланова са законом  деловања парламента и

                              њиховим правима и  и дужностима

                             -израда Програма рада парламента у школској 2018.-2019.

           ОКТОБАР :

           2. седница  -усвајање Програма рада парламента

                              -Дечја недеља

                              -припреме за иницијални тест

           НОВЕМБАР:

           3.седница -анализа успеха учења и владања на крају

                              1. тромесечја и предлог мера за побољшање

          ДЕЦЕМБАР:

          4. седница – припреме за новогодишњу приредбу

                             - анализа успеха учења и владања на крају  1.полугодишта

          ЈАНУАР:

         5.  седница – припреме за прославу школске славе-Светог Саве.

         ФЕБРУАР:

         6.седницa  -припреме за осмомартовску приредбу

         МАРТ:

         7.седница- анализа успеха учења и владања на крају

                            3.тромесечја и предлог мера за побољшање

         АПРИЛ:8

         8.седница- припремање радова за  ускршњи базар

                          - припреме за пробни завршни испит

                          - уређење школског простора  и дворишта

            

         МАЈ:       

         9. седница – професионална  оријентација

                             - припреме за завршни испит

                             - организација прославе Дана школе и матурске прославе

       

         ЈУН:

         10.седница -анализа успеха учења и владања на крају  школске године

                             - анализа рада ђачког парламента