20190402 182341                            ПОЛАГАЊЕ ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

                                                                                                             

                               УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА УСПЕШНО СУ ПОЛОЖИЛИ

                               ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ У ПЕТАК , 12.04.2019. ИЗ

                               МАТЕМАТИКЕ И У СУБОТУ , 13.04.2019. ГОДИНЕ  ИЗ

                               СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИШЕВНОСТИ И КОМБИНОВАНИ

                               ИСПИТ ( БИОЛОГИЈА , ХЕМИЈА , ФИЗИКА , ИСТОРИЈА 

                               И ГЕОГРАФИЈА. )