ДРАМСКО РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

Циљ секције је да код млађег школског узраста развије интерес за рецитовање, глуму, машту, креативност, самосталност...

Ученици се оспособљавају за лепо и изражајно читање и рецитовање.

Секција омогућава развој личних склоности као интерес за представљање различитих књижевних дела.

Уједно развија љубав према књизи и проширује своја знања.

Због прилагођености програма рада самим ученицима, секцијом су обухваћени сви ученици наше школе. Управо због тога они се радују свакој заједничкој представи, игроказу, сценском наступу,...

20181004 101027

 

 

20171005 115720 20171005 121555
20181221 104301 20190128 100810