ПРЕДМЕТНА НАСТАВА V-VIII

Настава се одвија у првој смени.

Предметна настава се организује у типичним учионицама и фискултурној сали.

Реализују је дефектолози наставници.

Настава се реализује према редовном плану и програму које прописује Министарство просвете,

науке и технолошког развоја, чији су саставни део Индивидуални образовни планови за сваког ученика понаособ.

 

 

 

Sanja Tanja D
   

 

 

 

Ruzica