ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Задатак секције је да развија способност ученика за опажање облика, величина, боја и положаја облика у природи. На часовима ликовне секције се стварају услови да ученици користе различите технике и средства ликовно -визуелног изражавања а које су прилагођене интересовањима и способностима ученика. На тај начин могу да изразе своју машту, креативност и игру који су саставни део ликовног израза. Такође, утиче на развијање радних навика и одговорности.

Ликовну секцију похађају ученици виших разреда, једном недељно.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ наставе ликовне културе је подстицање и развијање стваралачког мишљења и овладавање визуелним вештинама.

Основни задаци су:

- развијање способности ученика за опажање елемената,

- стицање услова да ученици користе и упознају се са различитим техникама ликовног израза,

- развијање моторичких и мисаоних способности,

- визуелно запажање, сазнање, мишљење, изражавање, развијање игре са предметима,

развијање свестране личности,

- формирање моралних и естетских односа.

 

IMG 4f5bffd4d8578aa6b57e2d532b6cbafc V IMG 5b0179d3d8488878ccdf7f32f5d0b2ab V IMG a517052aefc4b58e7e03ecbb6004d877 V
IMG afd4b895aa4a9135479ddfa828a9963f V IMG 9eef91cd9e4e52e2f9faedae39a8cdbd V IMG d73a5df1b1e17dec77b3acb8552da2ed V
IMG 092f9800d5d5c34ecfa68e43a403a81f V IMG e9fab299371a81391e973f4c1354ba6d V IMG 589f6f13100f910ba2338816ea55c599 V