Логопед

Логопедија је „мултидисциплинарна наука која интегрише знања из области медицинских, лингвистичких, психолошких и педагошких наука, у складу са потребама превенције, дијагностике, терапије, истраживања говорно-језичких поремећаја, што је и предмет логопедије.“

 

Улога логопеда

Логопед је стручњак који помаже деци и одраслима да развију своје комуникацијске способности и изразе себе свим средствима вербалне комуникације како би остварили свој пун био-психо-социјални интегритет.
Логопед процењује говорно-језички статус детета, односно врши процену рецептивног и експресивног говора (да ли је дете проговорило, да ли разуме налоге који му се задају). Поред тога, логопед процењује артикулацију као и говорне органе који учествују у говору ( дисање, мишиће усана, лица и језик, као и целокупну анатомију говорног апарата). Уколико се ради о предшколском и школском детету логопед користи тестове који одговарају његовом узрасту . Ту спада процена графомоторике, да ли дете држи оловку правилно, да ли оставља адекватан траг оловке на папиру, да ли прати смер писања слова, процена читања, препричавања,као и процена фонемског слуха и анализа и синтеза гласова у речи. Након одговарајуће логопедске процене родитељима се износи мишљење, дијагноза као и предлог третмана. Логопедски третман је процес усмерен ка превенцији говорно-језичких сметњи и поремећаја, развоју и рехабилитацији говорно-језичких способности.

 

tanja sneza